KENE BrightageC Line and Radiance Corrector (30ml, THB1190) KENE BrightageC Line and Radiance Corrector สีส้มมองจากเซนทรัลเฟสเชียงใหม่ก็รู้ค่ะว่าเป็นเซรั่มวิตามินซี เอาจริงตอนแรกจะรีวิวสั้นๆแต่ก็ยาวจนได้เพราะส่วนผสมมีรายละเอียดเย๊อะ! อาวล่ะค่ะ คุณผู้ชม อย่าให้ย่อหน้านี้ยาวไปกว่านี้เลย พวกเธอจงอ่านต่อให้เร็ว